Nettutbygging

De fleste av våre montører som arbeider i felten har sin faglige utdannelse fra Telenor. De er fagarbeidere med lang erfaring innefor kategori kobberkabel.

Vi utfører alle oppdrag som:
  • Skjøting av alle typer kobberkabler i jord og luftanlegg.
  • Oppsetting og nedtaking av stolpetraseer.
  • Trekking av kabler i rør, kanaler og stolper.
  • Termineringer i sentraler og endefordelere.
  • Montering av DSLAM skap for ADSL utbygging.
  • Feilsøk og feilretting på all kategori kobberkabel.
  • Vi planlegger og bygger spredenett i bygg/bygninger etter Telenor's grensesnitt.
  • Vi utfører alt innenfor strukturert kabling.
  • Vi monterer grensesnittskap for alle kabeltyper som kobber, hybrid og fiber.
  • Vi leverer ferdig planlagt fremføring frem til hver leilighet ferdig montert i kontakt.